top of page
Forelhogna5.jpg

Støtt vårt arbeid

Villreinen er nå en rødlistet art, og dersom vi skal forsøke å snu den negative trenden for å ha urdyret vårt i norske fjell i fremtiden, trenger vi en langsiktig forvaltningsplan som hensyntar villreinens behov - og for at slike målsetninger skal kunne oppnås, må man ha et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag om villreinens utfordringer. Redd villreinen er en ideel stiftelse som på frivillig basis fremmer villreinens sak i møte med beslutninger og prosesser med motstridende interesser. Arbeidet mot stiftelsens formål vil ikke være mulig uten gaver, bidrag og engasjement fra våre villreinvenner.

Som stiftelse arbeider Redd villreinen etter reglene for innsamlingsstiftelser og etterlever krav til forretningsførsel og revisjon, for å sikre at innsamlede midler kommer formålet til gode.

Kontakt oss for å lære mer om hvordan du kan bidra!

Takk for meldingen!

bottom of page