top of page

Stiftelsen

Stiftelsen Redd villreinen ble formelt opprettet 8.mars 2023. Stiftelsen har som formål å arbeide for bevaring av norsk villrein, ved å finansiere uavhengig forskning for å fremskaffe et solid kunnskapsgrunnlag for forvaltningen av villreinstammene. I første omgang fokuseres det på CWD (skrantesjuke)-problematikken, der stiftelsen ønsker en adaptiv tilnærming, vedå utvide synsfeltet til dagens teorier og forskning, med hensikt å tilføre mer kunnskap til forvaltningen før eventuelle tiltak settes inn i bekjempelse av sykdommen. I tillegg vil det være et fokus på å fremme ny- og eksisterende kunnskap om villreinen generelt, som vil bidra til den overordnede målsetningen om å sikre livskraftige og sunne villreinstammer med et genetisk særpreg.

Stiftere

Stiftere

1 Himmelsyn AS
2 Dyranut AS
3 Knut Axel Ugland 
4 Hemaca AS
5 Einar Nagell-Erichsen
6 Laagefjeld AS
7 Maarfjell AS
8 Grasdalen Sameige
9 Just Sundt
10 Gøyst Utmarkslag og Måna Utmarkslag
11 Røldal Fjellstyre
12 Gjuvik Sameige
13 Roundwood Trading AS
14 Nick Tollefsen 
15 Fredrik og Olav Selvaag 
16 Bjoreidalen Nordre SA
17 Ullensvang fjellstyre
18 Eidfjord fjellstyre
19 Jan Gustav Thrane Steen

Stifterne representerer til sammen 2.743.000 dekar på Hardangervidda

Fagrådet

Styret kan opprette et fagråd av personer med kompetanse innenfor områder av betydning for villrein og dens helse og forvaltning. Fagrådet arbeider innfor budsjetter vedtatt av stiftelsens styre.

Fagrådet består av til enhver tid inntil 5 medlemmer med vitenskapelig kompetanse innenfor områder av betydning for villrein og dens helse og forvaltning.

Medlemmer i fagrådet

Tom Hemming Karlsen - Leder

Eksterne medlem

Jonathan Coleman

Knut Røed

Styret

bottom of page